Tìm kiếm

Chất lượng tốt nhất
với giá tốt nhất.

  • Có thể học nhóm
  • Có điểm thưởng khi học

Về chúng tôi

Nâng cao kiến thức & đáng tin cậy cho bạn.

Chỉ trong tuần này rẻ hơn từ 5% đến 10%!
Chọn một chuyên đề thực sự phù hợp với tính cách của bạn

Về Mandetra

Chọn tư cách thành viên của bạn

đ550.000 /tháng

Cá nhân

- 1 tài khoản - Truy cập vào tất cả các ứng dụng - Hỗ trợ cao cấp
đ2.500.000 /tháng

Gia đình

- 5 tài khoản - Truy cập vào tất cả các ứng dụng - Quản lý nhóm - Hỗ trợ cao cấp
đ7.500.000 /tháng

Trường học

- 15 tài khoản - Truy cập vào tất cả các ứng dụng - Quản lý nhóm - Hỗ trợ cao cấp
Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn