Tìm kiếm

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, sửa và xóa thông tin của mình.

Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi
Khi tạo một Tài khoản Mandetra.vn, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên của bạn và mật khẩu, Địa chỉ email hoặc số điện thoại, kèm theo đó là một số thông tin khác như Độ tuổi, Trình độ học vấn, Sở thích, Cơ sở giáo dục, v.v..

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của Mandetra.vn. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như tự động cập nhật sản phẩm, giao diện, dịch vụ.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin này khi một dịch vụ của Mandetra.vn trên thiết bị của bạn kết nối với máy chủ của chúng tôi.

Hoạt động của bạn
Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất những nội dung phù hợp đối với bạn.

Thông tin về vị trí của bạn
Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp những tính năng như tìm bạn bè, hoặc các dịch vụ gần bạn.
Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình cho những mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ
 • Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Phát triển các dịch vụ mới
 • Cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo

Đo lường hiệu quả
Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về các lần truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi để thực hiện những việc như tối ưu hóa thiết kế sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu về các quảng cáo tương tác để giúp các nhà quảng cáo hiểu rõ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ.

Liên lạc với bạn
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực đăng nhập vào Tài khoản Mandetra.vn của bạn từ một vị trí bất thường. Ngoài ra, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn liên hệ với Mandetra.vn, chúng tôi sẽ lưu một bản ghi về yêu cầu của bạn để giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải.

Bảo vệ Mandetra.vn, người dùng của Mandetra.vn và mọi người nói chung
Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với những hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể có hại cho Mandetra.vn, người dùng của Mandetra.vn hoặc mọi người nói chung.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý thông tin của bạn cho những mục đích này. Chúng tôi sử dụng các hệ thống tự động phân tích nội dung của bạn để cung cấp cho bạn những thứ như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo được cá nhân hóa và những tính năng khác được điều chỉnh phù hợp với cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn phân tích nội dung của bạn để giúp phát hiện hành vi lạm dụng, chẳng hạn như spam, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp. Chúng tôi cũng sử dụng các thuật toán để nhận ra các mẫu trong dữ liệu.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập được trong các dịch vụ của mình và trên các thiết bị của bạn cho những mục đích mô tả ở trên. Tùy vào các mục cài đặt tài khoản của bạn, hoạt động bạn thực hiện trên các trang web và ứng dụng khác có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn để cải thiện các dịch vụ của Mandetra.vn và những quảng cáo do Mandetra.vn phân phối.

Nếu người dùng khác đã có địa chỉ email của bạn hoặc thông tin khác nhận dạng bạn, thì chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin Tài khoản Mandetra.vn hiển thị công khai của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh. Thông tin này giúp mọi người xác định, ví dụ như, một email đến từ bạn.

Quản lý, xem lại và cập nhật thông tin của bạn
Khi đã đăng nhập, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào các dịch vụ bạn sử dụng.

 • Các tùy chọn kiểm soát bảo mật
 • Các tùy chọn kiểm soát hoạt động
 • Xác định những loại hoạt động bạn muốn lưu trong tài khoản của mình.

Cài đặt quảng cáo
Quản lý các tùy chọn về quảng cáo hiển thị cho bạn trên Mandetra.vn cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Mandetra.vn để hiển thị quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa các sở thích của mình, chọn liệu thông tin cá nhân của bạn có dùng để làm cho các quảng cáo có liên quan hơn với bạn hay không, và bật hoặc tắt các dịch vụ quảng cáo nhất định.

Giới thiệu về bạn
Kiểm soát thông tin về bạn mà người khác thấy trên các dịch vụ của Mandetra.vn.

Các trường hợp Mandetra.vn chia sẻ thông tin của bạn
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Mandetra.vn ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

Có sự đồng ý của bạn
Khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Mandetra.vn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Mandetra.vn để đăng ký học tập với một Gia sư hoặc Trung tâm giáo dục. Chúng tôi sẽ xin phép bạn rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào..

Để xử lý bên ngoài
Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình và các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như mọi biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp hỗ trợ khách hàng.
Chúng tôi cung cấp thông tin cho Công ty mẹ, Công ty liên kết và Các đối tác của Chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ, tăng trải nghiệm Người dùng và/hoặc giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ khác mà Chúng tôi cho rằng phù hợp với nhu cầu sử dụng của Người dùng.

Vì lý do pháp lý
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Mandetra.vn nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để:

 • Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ. Chúng tôi chia sẻ thông tin về số lượng và loại yêu cầu chúng tôi nhận được từ các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong Báo cáo minh bạch của mình.
 • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
 • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
 • Bảo vệ trước thiệt hại đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của , người dùng của hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của luật hoặc được luật cho phép.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân một cách công khai và với các đối tác của mình – chẳng hạn như các nhà phát hành, nhà quảng cáo, nhà phát triển hoặc các chủ sở hữu quyền. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ công khai thông tin để hiển thị các xu hướng về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nói chung. Chúng tôi cũng cho phép các đối tác cụ thể thu thập thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo và đo lường bằng cách sử dụng các cookie của riêng họ hoặc những công nghệ tương tự.

Bảo mật thông tin của bạn
Chúng tôi tích hợp tính năng bảo mật vào các dịch vụ để bảo vệ thông tin của bạn
Tất cả các sản phẩm của Mandetra.vn đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và Mandetra.vn khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền.
Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như Duyệt web an toàn, Kiểm tra bảo mật và Xác minh 2 bước (nếu cần) để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình
Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình.

Xuất và Xóa thông tin của bạn
Bạn có thể xuất một bản sao thông tin của mình hoặc xóa thông tin đó khỏi Tài khoản Mandetra.vn bất cứ lúc nào
Bạn có thể xuất một bản sao nội dung trong Tài khoản Mandetra.vn của mình nếu muốn sao lưu hoặc sử dụng nội dung này với một dịch vụ bên ngoài Mandetra.vn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi giữ lại dữ liệu trong các khoảng thời gian giới hạn khi dữ liệu đó cần được lưu giữ cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.

Tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý
Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách này.

Truyền dữ liệu
Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.

Thời điểm áp dụng chính sách này
Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Mandetra.vn và những dịch vụ được cung cấp trên các trang web bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho
Các thực tiễn bảo vệ thông tin của các công ty và tổ chức khác quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi
Các dịch vụ do những công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể bao gồm dịch vụ của Mandetra.vn, được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi

Các sửa đổi, bổ sung đối với Chính sách này
Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung Chính sách này và công bố trên website của Mandetra.vn mà không cần sự đồng ý trước của Người dùng. Việc người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Chính sách sửa đổi, bổ sung được công bố và áp dụng đồng nghĩa với việc Người dùng chấp thuận mọi điều khoản của Chính sách đó.

Mandetra.vn

Back to Top
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn