Giới thiệu học bổng học tập tại Hiroshima

Có rất nhiều các cơ quan, đoàn thể ở tỉnh Hiroshima đang trợ cấp tiền học bổng cho du học sinh.
Trong đó, học bổng du học sinh của Pháp nhân đoàn thể công ích – Trung tâm quốc tế Hiroshima đang được các trung tâm, công ty, và người dân tỉnh Hiroshima đóng góp, và đang cấp cho 73 du học sinh đang học tại tỉnh Hiroshima. (Thời điểm năm 2018)
Nhiều học bổng được đăng ký thông qua các trường đang theo học. Sau khi nhập học, bạn hãy trao đổi sớm với phòng phụ trách du học sinh.

Học bổng có 2 loại: 1. Đăng ký trước khi đến Nhật, 2. Đăng ký sau khi đến Nhật và sau khi đã nhập học.
Tuy nhiên, số lượng người đăng ký học bổng sau khi đã nhập học vào trường đại học là vô cùng lớn.

Đăng ký học bổng trước khi đến Nhật
Học bổng của chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo dục Nhật Bản)
Học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục Nhật Bản

Đăng ký học bổng sau khi đã đến Nhật

Các cơ quan, đoàn thểThời hạn cấpSố tiền cấp(Hàng tháng)Tư cách tham gia ứng tuyển
Pháp nhân đoàn thể công ích – Trung tâm Quốc tế Hiroshima1 năm30,000yên
Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima1 lần1 lần 180,000yênDu học sinh đã sang Nhật hoặc chuyển đến tỉnh Hiroshima từ các tỉnh khác
Pháp nhân đoàn thể công ích – Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima1 năm30,000yên
Pháp nhân đoàn thể công ích – Hiệp hội học bổng tưởng niệm Yawata1 nămSinh viên cao học:100,000yênSinh viên bậc đại học:80,000yên
Pháp nhân đoàn thể công ích – Quỹ học bổng văn hóa Kumahira1 năm50,000yên
Pháp nhân đoàn thể công ích – Quỹ học bổng ngân hàng Momiji1 năm50,000yênDu học sinh từ các nước ASEAN
Cơ quan hành chính độc lập – Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản1 năm48,000yên
Pháp nhân đoàn thể công ích – Quỹ học bổng Heiwa Nakashima1 năm100,000yên
Pháp nhân đoàn thể công ích – Hội khuyến học Rotary Yoneyama5 tháng đến tối đa 2 nămSinh viên cao học:140,000yênSinh viên bậc đại học:100,000yên

Nguồn: Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima